{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

運送服務方式

送貨服務

散水餅餐點:

 • 購物滿 $800 港島區免運費;
 • 購物滿 $1,200新界及九龍區免運費。

如客人未達至免運費價錢,我們仍會代客人叫車送貨
運費自行到付。交收時收貨司機不會進入大堂或上門,交收地點會在車輛可停泊位置,司機將接近收貨地點時會聯絡顧客顧客需到地面取餐
若送貨司機在送貨時間內多次未能聯絡閣下,或在到達時間後15分鐘內仍無法聯絡閣下進行交收,送貨司機會:

 • 將食物寄存在大堂或管理處(如有);
 • 將食物送回餐廳,餐廳將會向閣下追討運費及撤銷訂單,訂單費用不會退還。
如客人需要送貨上門服務或需付額外附加費,有關詳情請聯絡客服。

*離島及禁區不設送貨,敬請原諒。


本店不會在八號或以上颱風訊號或黑色暴雨訊號懸掛期間送貨。

 • 如遇黑色暴雨訊號懸掛訂單會順延至改發紅色暴雨或以下訊號後運送,每日最後之運送時間為晚上九時
 • 如因八號或以上颱風訊號影響導致食物未能於當日送達我們最快會在下一個工作天內向你聯絡商討下次送貨事宜
 • 顧客可延期一次訂單運送服務,並須於延期當日起計六十日內完成取貨,所付之款項將不作退還,否則當作自動放棄論

門市自取

如選用門市自取,散水餅訂單購物滿 $800可全單減$50

 • 散水餅餐點可於中環角酪分店提取
客人到門市後請提供訂單編號及電話號碼以作確認

門市地址:

長洲角酪:中環德輔道中80號及皇后大道中93號 中環街市一樓110號鋪